Versorging

Bybelstudie groep

Wanneer: Woensdae om 10:00

Plek: Konsistorie

Aangebied deur: Coenie Lourens

Wandel in die Woord

Wanneer: Woensdae 17:30

Plek: Konsistorie

Aangebied deur: Dr. Fanus Henning

Gebedsuur

Wanneer:
Saterdag oggende om 07:00

Plek: Konsistorie

“Ons leuse: Kom net soos jy is!”