Kantoor Bestuurder

Voltydse Leraar

Ds. Arina Zandberg

082 323 0127

arina@bakenskop.co.za

Deeltydse Leraars

Dr. Fanus Henning

fanus@caritas.org.za

Deeltydse Leraar

Ds. Keydy O’Callaghan

keydysnr@hotmail.com

Skriba

Sandra Derks

053 861 1842

skriba@bakenskop.co.za

Kassier

Abé du Plessis

053 861 1842

admin@bakenskop.co.za

Koster

Ehrard du Toit

053 861 1842

koster@bakenskop.co.za

Musiekleier

Michelle du Toit

084 550 5398

mdtpiesang@gmail.com

Dankoffers

Dankoffer koeverte is in die voorportaal beskikbaar.

Kerkkantoor

053 861 1842

079 557 8946 (na ure)

Maandag – Vrydag   |  08:00 – 13:00

Adres

H/v Rhodes en Drakensberg laan, Carters Glen,  Kimberley,  8301

Elektroniese Inbetalings

ABSA, Tjek rekening
Rekening nommer: 940580668
Verwysing: Jou voorletter en van of lid nommer