“Love the Lord Your God with All Your Heart”

Message from . August 20, 2019. Category: Faith

Na aanleiding van die reëlings wat die Staatspresident gemaak het, het di Kerkraad van Bakenskop op die volgende besluit:

1. Alle eredienste en byeenkomste word afgestel tot na 12 April 2020 of verdere kennisgewing.
2. Die kerkkantoor sal oopbly en normaal voortgaan.
3. Persoonlike versorging gaan voort by die kerkkantoor op afspraak. Meeste pastorale versorging sal telefonies hanteer word.
4. Versorging is steeds vir ons belangrik en ons moedig julle aan om mekaar te ondersteun en versorg.

Ons sal voortdurend inligting op Sosial media deurstuur.
Kom ons gebruik hierdie as n geleentheid vir omgee.
Mag die Here julle dra en seën.
Groete Bakenskop Kerkraad.

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.
JESAJA 41:10

Wie is ons

Versorging

Bybelstudie groep | Wandel in die Woord | Gebedsuur | En meer

Wie is ons

Vanaf ‘n gemeente wat bedien word, na ‘n gemeente wat self ook dien!

Jeug kerk

Wie: Kinders van 2 jaar tot Gr. R. | Junior Kategese | Senior Kategese

Uitreike

Bakenskop reik uit – so kan JY betrokke raak…

Projekte

Sien Meer