“Love the Lord Your God with All Your Heart”

Message from . August 20, 2019. Category: Faith

Wie is ons

Versorging

Bybelstudie groep | Wandel in die Woord | Gebedsuur | En meer

Wie is ons

Vanaf ‘n gemeente wat bedien word, na ‘n gemeente wat self ook dien!

Jeug kerk

Wie: Kinders van 2 jaar tot Gr. R. | Junior Kategese | Senior Kategese

Uitreike

Bakenskop reik uit – so kan JY betrokke raak…

Projekte

Sien Meer