facebook
^Back To Top

 • 1 Paasfees is ...
  Paasfees is die nuwejaars dag van die siel!
 • 2 Easter is meant...
  Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life.
 • 3 Die Heer...
  Die Heer, die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan
 • 4 Want so lief...
  Want so lief het God die wereld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die Ewige Lewe kan he. – Johannes 3:16
 • 5 You are loved ...
  You are loved more than you will ever know by someone who died to know you – Romans 5:8

Bakenskop

Kom net soos jy is!

Wie is Ons

Vanaf 'n gemeente wat bedien word, na 'n gemeente wat self ook dien!

NG Gemeente Bakenskop bestaan sedert 1979. Ons gemeente het ‘n goeie getalle verspreiding tussen oud en jonk en verskillende beroepsgroepe. Die gebouekompleks is geleë op die hoek van Rhodes en Drakensberglaan, Caters Glen, Kimberley.

Van 'n gemeente wat bedien word...

Ons as gemeente leef in verwondering oor God se liefde en sorg vir ons. Daarom fokus ons eredienste en byeenkomste op lof en aanbidding.

Ons kan getuig van God se werk deur sy Gees in en deur ons. As gemeente bely ons deur geloof dat ons kinders van God is en dat die Heilige Gees ons verander tot die mense wat ons in Christus “is”.

Na 'n gemeente wat dien!

Ons dien God, mekaar en die gemeenskap, in geloof en liefde.

 1. a) Die Bybel neem 'n sentrale plek in. Ons dien God deur gehoorsaam aan sy woord te leef.
 1. b) Gemeentelede word die beste bedien, versorg en ondersteun in kleingroepe. Kleingroepe slaag daarin om gemeentelede betrokke te kry in die gemeente.    Lede word daarom aangemoedig om by ‘n groep in te skakel of ‘n groep op die been te bring.

 

H/v Drakensderg & Rhodes

Carters Glen

Kimberley

Kontak Ons

Tel: 053 861 1842

Epos: skriba@bakenskop.co.za

Erediens Tye

Sondagoggend: 09:00

Jeugdienste: Hou ons webblad & Facebook dop