facebook
^Back To Top

 • 1 Paasfees is ...
  Paasfees is die nuwejaars dag van die siel!
 • 2 Easter is meant...
  Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life.
 • 3 Die Heer...
  Die Heer, die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan
 • 4 Want so lief...
  Want so lief het God die wereld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die Ewige Lewe kan he. – Johannes 3:16
 • 5 You are loved ...
  You are loved more than you will ever know by someone who died to know you – Romans 5:8

Bakenskop

Kom net soos jy is!

Kontak Ons

Kerkkantoor

H/v Rhodes en Drakensberglaan, Carters Glen, Kimberley, 8301 

Telefoon:  053 861 1842                                      

Faks:       086 675 6645

Kantoor ure:    Maandag – Vrydag   08:00 – 13:00

 

Skriba

Sandra Derks

Telefoon:   053 861 1842

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kassier

Abé du Plessis

Telefoon:   053 861 1842

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Koster

Basie Jahnig

Telefoon:   053 861 1842

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Leraars 

Ds Arina Gerrits

Telefoon:   053 861 1842

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ds Waldemar Stumpfe

Telefoon:   053 861 1842

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Musiekleier

Michelle du Toit

Telefoon:   084 550 5398

Epos:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Noodnommer

Indien u ‘n leraar sou benodig en nie tydens kantoorure kan kontak nie kan u van die volgende selnommer gebruik maak.

Let Wel:  Hierdie nommer is nie vir algemene navrae of administratiewe aangeleenthede  nie.  Vir bogenoemde kontak asseblief die kerkkantoor gedurende kantoorure. 

Sel nr:  079 557 8946

 

Elektroniese Inbetalings

ABSA

Tjek rekening

Rekening nommer:   940580668

Verwysing:              Jou voorletter en van of lidnommer

 

Dankoffers

Dankoffer koeverte is in die voorportaal beskikbaar. Neem asseblief elke maand een.

Dankofferstate is by die kerkkantoor beskikbaar op versoek.

Daar sal ook ‘n spesiale Dankoffer koevert in Oktober wees.

 

Let wel: Skryf asb jou lid nr, naam en van sowel as woonadres op die koevert.

 

Liturgiese Kalender

Paastyd

Pase is die hoogtepunt van die kerklike jaar wanneer ons die opstanding van Jesus Christus uit die dood herdenk. Alles wat ons doen, herinner ons daaraan dat hierdie die klimaks van die hele jaar is vir die gelowiges. Dit is byna asof die gelowiges op hierdie dag nie genoeg kan kry van die viering van die oorwinning nie, en daarom strek die viering van die opstanding oor vyftig dae.

Lees meer hieroor...

Vind ons hier

H/v Drakensderg & Rhodes

Carters Glen

Kimberley

Kontak Ons

Tel: 053 861 1842

Epos: skriba@bakenskop.co.za

Erediens Tye

Sondagoggend: 09:00

Jeugdienste: Hou ons webblad & Facebook dop