facebook
^Back To Top

 • 1 Paasfees is ...
  Paasfees is die nuwejaars dag van die siel!
 • 2 Easter is meant...
  Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life.
 • 3 Die Heer...
  Die Heer, die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan
 • 4 Want so lief...
  Want so lief het God die wereld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die Ewige Lewe kan he. – Johannes 3:16
 • 5 You are loved ...
  You are loved more than you will ever know by someone who died to know you – Romans 5:8

Bakenskop

Kom net soos jy is!

Gesinsbediening

Kleuterkerk

Hierdie ontmoeting begelei u kind om op sy/haar ontwikkelingsvlak self in geloof te groei.

Wie: Alle kinders van 3 jaar tot voorskool.

Wanneer: Sondagoggende tydens die oggenddiens (Nie vakansies en langnaweke nie)

Tyd: 09:00-10:00

Plek: Binnehof – Lokaal “Dorkas”

Kontakpersoon:  Romaria Viviers 084 209 0171

 

Kinderbediening


Wie: Kinders van graad 1 tot graad 7

Wanneer:  Sondagoggende (Nie vakansies en langnaweke)

Tyd: 10:00

Plek: Die saal

Hulpmiddels: U is welkom om by die kerkkantoor of na die erediens die volgende handleidings vir u kind te koop teen R60 per boek.

   

Die program wil u kind begelei deur die Bybel se verhale oor ‘n ses jaar siklus aan te bied.

 • Ons is van oortuiging dat ‘n kind se belangrikste omgewing vir sy geloofsgroei, steeds die huishouding is waarvan hy of sy daagliks deel is. Daarom wil die volwasse begeleiers met behulp van die program, help om ‘n bydrae te maak tot jou as ouer/voog se taak.
 • Jy is welkom om by die aanbiedings in te sit, self ‘n kleingroep te begelei of enige van die groepleiers te kontak vir meer inligting of raad.

Ouers se betrokkenheid: 

 • Jy kan na die ontmoeting, die verhaal weer saam met jou kind opsoek en deurgaan in die Bybel.
 • Gebruik “Wonder-vrae” om jou kind te help om die verhaal te herroep en daaroor na te dink.

Byvoorbeeld: “Wonder hoe was dit in daardie tyd ? Wonder hoe voel dit? Wonder wat doen mense in sulke omstandighede? Wonder hoekom die persoon so optree? Wonder hoe ek sou optree? Wonder hoe voel God hieroor?” 

 • Jy kan vra vir ‘n afdruk van ‘n verkleinde lyn om tuis te gebruik.
 • Jy kan die week se skrifgedeeltes bekom en saam met jou kind voor en na byeenkomste verder daaroor gesels.

 

Kontak Persone

Groepleier

Kontaknr

Graad

 

072 286 3775

1

 

082 466 3732

1

 

083 457 5192

2

Rene Viljoen

 

3

Ronel Meyer

084 503 1176

3

 

072 096 7478

4

 

079 878 8764

4

 

082 891 3831

5

 

083 261 3214

6

 

083 631 0465

6

Maggie Beukes

084 672 0410

7

Corrie Nagel

082 573 7967

Sekretaresse

 

Tienerbediening

Wie: Jongmense van graad 8 tot graad 12

Wanneer: Sondagaande (Nie vakansies en langnaweke)

Tyd: 18:00-19:30

Plek: Die saal/Huisadresse

Hierdie ontmoeting wil jou tiener ‘n omvattende belewenis in geloofsgroei bied. Daarom word dit eerstens in ‘n kuier en informele styl aangebied by verskillende huise. Jeugdienste word twee keer per kwartaal aangebied waar u tiener saam met ander gelowiges hulle geloof vier deur middel van sang, aanbidding en woordverkondiging.

Kleingroepe se doel:

 • Die hoof  fokus is gesonde verhoudingsbou.
 • Hier word ook  geleer om  met God as ‘n Lewende Persoon te praat.
 • Saam soek die groep na maniere om hulle geloof toe te pas in vandag se lewe.

 

Kontak Persone:

Groepleier

Kontaknr

Graad

Waldemar Stumpfe

082 894 7457

11

Corrie Nagel

082 573 7967

Sekretaresse

 

H/v Drakensderg & Rhodes

Carters Glen

Kimberley

Kontak Ons

Tel: 053 861 1842

Epos: skriba@bakenskop.co.za

Erediens Tye

Sondagoggend: 09:00

Jeugdienste: Hou ons webblad & Facebook dop